sp346

 Szkoła Podstawowa nr 346 

w Warszawie ul. Cegłowska 80

tel. 22-569-04-49

 

Dyrektor szkoły:

mgr Anna Prokopowicz

tel. 797-319-339

a_prokopowicz@edu.um.warszawa.pl

 

W szkole istnieją trzy oddziały szkolne oraz grupa zajęć wychowawczych.

Nauka odbywa się w klasach łączonych: kl. I-III, kl. IV-VII oraz oddziały gimnazjalne kl. II-III.

Pacjenci Kliniki Pediatrii Szpitala Bielańskiego uczestniczą w zajęciach szkolnych i wychowawczych. Wszelkie działania pedagogiczne w naszej szkole mają charakter terapeutyczny i są dostosowane do stanu zdrowia oraz możliwości wysiłkowych dziecka. Zajęcia szkolne są prowadzone w taki sposób, aby jednocześnie wspierały proces leczenia. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzona jest arteterapia (plastyka, biblioterapia, bajkoterapia, muzykoterapia, dramatoterapia). 

Szkoła prowadzi ożywioną działalność. Od lat współpracuje z różnymi instytucjami i innymi szkołami, takimi jak: AWF, UKSW, Dom Kultury w Łomiankach, Bielański Dom Kultury.

Nasi sponsorzy to: BROPLAST, IGAMI, HIPO, Bank PKO BP. Szkoła uczestniczy w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Nawiązaliśmy także współpracę z Fundacją Porozumienie bez Barier.

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl